Boeken

 

Er is en wordt veel geschreven over veiligheid, gedrag, cultuur en leiderschap. Vlink, in samenwerking met de Kessels & Smit Safety Company en Equitans, volgt actief wat er aan literatuur in ons vakgebied is en wordt gepubliceerd. Dit helpt ons om in te spelen op de laatste inzichten en ons aanbod verder te professionaliseren. De volgende lijst geeft een overzicht van voor ons relevante literatuur.

 • Eichmann in Jeruzalem. De banaliteit van het kwaad. Hannah Arendt, 1963, Olympus 5e druk, 2014
 • Normal Accidents. Charles Perrow, Basic Books Inc., 1984
 • Unwritten Rules of the Game, Peter Scott-Morgan, McGraw-Hill Education, 1994
 • Friendly Fire. Scott Snook, Princeton University Press, 2000
 • The field guide to understanding human error. Sidney Dekker, Ashgate, 2006
 • Conscious Business. How to build value through values. Fred Kofman, Sounds True, 2006
 • Safety at the sharp end; a guide tot non-technical skills. Flin, O’Connor & Crichton, Ashgate, 2008
 • The Human Contribution. James Reason, Ashgate, 2008
 • Understanding and Exploring Safety Culture. Frank Guldenmond, BOXPress, 2010
 • Drift into failure. Sidney Dekker, Taylor & Francis Ltd., 2011
 • De kracht van gedachten. Martijn Frijters, van Duuren Management, 2011
 • Veiligheid boven alles? Essays over oorzaken en gevolgen van de risico-reflex. van Tol, Helsloot & Mertens, Boom Lemma, 2011
 • Effectief Samenwerken; de driehoek van verantwoordelijke relaties. Marloes de Jong, Kessels & Smit Publishers, 2013
 • Denkfundamenten ontsluierd! Max Herold, ManagementIssues.com, 2e druk 2014
 • Improving organisational safety through better learning from incidents and accidents. Linda Drupsteen, Centre for Industrial Poduction, 2014
 • Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze? Michael J. Sandel, Uitgeverij Ten Have, 2015
 • Morality and the Regulation of Social Behavior. Naomi Ellemers, Routledge, 2017
 • Veiligheidsfabels 1-2-3, 95 stellingen voor een reformatie in veiligheid. Carsten Busch, Vakmedianet, 2017